Mercury Marine udvider garantidækning og aftaler om vedligeholdelsesinterval med 90 dage grundet Corona-krisen

Mercury udvider garantiperiode grundet Corona

Mercury Marine anerkender de hidtil usete omstændigheder som pandemien COVID-19 har forårsaget. Derfor annoncerer Mercury hermed at alle garantier og udvidede garantier som udløber i perioden i perioden 1 april til 30. juni 2020 vil blive udvidet med 90 dage.

Den udvidede garantiperiode indbefatter alle Mercury Marines motorer, inkl. alle påhængsmotorer, MerCruiser indenbords benzin og diesel motorer.

Ydermere udvider Mercury serviceperioden med 90 dage for Fourstroke påhængsmotorer med anbefalet serviceinterval, der falder i samme periode som ovenstående. Derved holdes motoren berettiget til Mercury udvidet 5 års garanti, uagtet serviceintervallet overskrides med (maks) 90 dage.

For at undgå spredning af Corona-virus var mange autoriserede forhandlere nødsaget til enten at holde lukket eller kun være begrænset åbent. Med dette initiativ ønsker Mercury Marine at give de mange autoriserede Mercury forhandlere mulighed for at overholde service aftaler på bedst mulige måde indenfor de restriktioner der optræder i dag, og samtidig sikre den udvidede garanti på kundens motor.

Kunder bedes kontakte deres lokale autoriserede Mercury forhandler, og aftale tid til næste service.