Sådan skyller du din påhængsmotor

Skylning af påhængsmotor i rent vand er vigtigt for motorer der sejler i saltvand og brakvand.

De fleste bådejere ved, at det er nødvendigt at skylle sin påhængsmotor med ferskvand efter sejlads i saltvand eller brakvand. Hvis du ikke gør det, kan korrosion påvirke din motors kølesystem, som vil forkorte din motors levetid.

Det er dog ikke alle, der forstår vigtigheden i at skylle sin påhængsmotor. Men hvorfor er det overhovedet så vigtigt? Hvis vandet er grumset - eller hvis du f.eks. ved en fejl er kommet til at berører havbunden, kan mudder, alger og sand i værste fald blive fanget inde i kølesystemet, hvilket forhindrer din motor i at køle effektivt. 

Den gode nyhed: Skylning med ferskvand er en meget simpel opgave, som kan klares på få minutter. På den tid det tager dig at få dine ting ud af båden og ind i bilen, er din motor skyllet ren og er klar til din næste udflugt på vandet.

Sådan gør du:

  • Din påhængsmotor skal være i drifts- eller vippeposition

  • Frakobl skyllestikket (kan ofte findes på siden af din påhængsmotor. Hvis ikke, så kig i brugervejledningen for at finde skyllestikket.

  • Placer en vandslange ind i skyllebeslaget

  • Tænd for vandet. Lad vandet løbe i cirka 15 minutter. Du kan nu se, at der løber vand ud af motoren og skyller alt snavs væk, der kan have siddet inde i motoren

  • Sluk for vandet og afmontér din slange

  • Din motor er nu skyllet igennem